ИНЦЕСТ

ИНЦЕСТ (257)


  - Ела тук, моето момче!
   Боби се оказа между разтворените й бедра, а членът му се оказа почти между големите й гърди. Лили обви ръце около талията му и го придърпа към себе си, след което започна да целува корема му.
    - Давай, Боби! - прошепна му тя след малко и се  излегна назад по гръб, а краката й се повдигнаха нагоре сякаш сами. - Еби ме, момчето ми! Наеби мократа ми путка! Хайде, тя те иска!
   Вече на предела на възбудата си, Боби този път почти ловко проникна точно в целта до дъно само с едно движение. Лили протяжно изстена, усещайки, как мощният инструмент я запълва. Сложи ръце върху раменете на момчето и привлече главата му към щръкналите зърна на гърдите си.
    - Ооооооо... Засмучи ги, Боби! Смучи ги! Смучи ги и не спирай да ме чукаш! Да, любими! Да!
   Момчето налапа едно от стърчащите й зърна и се задвижи вътре в жадната й вагина. Едната му ръка се вмъкна под дупето й и се опита да го повдигне по-нагоре. Задницата на Лили заподскача, посрещайки отривистите движения на момчето. Тя с все сили притискаше с една ръка главата му към гърдите си, а с другата ръка дупето му към слабините си...
    - Ох, да! Еби ме! - стенеше тя. - Обожавам младият ти хуй, Боби! Искам да ме чукаш, както чукаш и сестра си! Да! Обичам ви и двамата! Мога да бъда добра, колкото и тя! Уфф... еби ме, моето момче!
   Боби се движеше с къси, но все по бързи и ожесточени тласъци.
    - Сега ще свърша пак! - стенеше майка му. - Оййй...о-ооххх... Давай, по-бързо! Даааа...
   Експлозията на оргазма разтресе тялото й, шундата й звучно замляска от мощният приток на влага. Лили застена диво, краката й се заклатиха хаотично.
    - Мамка му, Боби! Аааа-аххх!... Ааа-а... Чукай ме! Чукай! А-аххх!... Изпразни се в мен! Напълни жадната му шунда!

  Дончо я погледна с недоумение, но тя го гледаше нахално и не сваляше очи от неговите.
    - Бързо си тръгвай! - каза той и се опита да затвори вратата, но момичето беше по-бързо и се вмъкна вътре под носа му. Дончо я гледаше втрещено. Тя без съмнение беше красиво момиче, но беше прекалено млада за него... Кремена се усмихна наивно и като му показа голото си коляно, прокара език по устните си.
    - Нали не искаш да й разкажа всичко?! - произнесе тя заядливо.
    - За какво? За кое "всичко"?
    - Еми... сещаш се... - тя отново престорено засрамено погледна в пода. - Работата е там, че ти преди малко се канеше да наебеш младо момиченце... Не те ли е срам!? Че това си е живо изнасилване!
   Дончо постепенно идваше на себе си:
    - Абе, чак пък да е толкова младо... А и след като така и така съм се канел да го наеба...
   Кремена хвана ръкава на роклята си и го дръпна. И без това голямото й деколте се смъкна настрана и едната й гърда се показа. След това разкопча долните копчета почти до талията. Погледна мъжа в очите и стисна с пръсти гърдата си.
    - Ей, ей, не така! - Дончо махна ръката й и укорително зацъка с език. - Кажи, какво искаш сега?!
    - Захарен памук и ластик да скачам! - тя продължаваше да надига роклята си, като погледът й беше насочен в областта на слабините на Дончо. - Прекрасно знаеш, какво искам!
   Мъжът я огледа още веднъж от горе до долу. Нямаше спор, че беше много красиво момиче. Стройни крака, малки, но щръкнали гърди и розово путе, обримчено с малки, светли косъмчета - всичко това изглеждаше ужасно съблазнително. Усещаше, че въпреки волята му, в гащите му започва да се надига нещо. Още докато контурите на члена му се очертаха на гащите, очите на Кремена се разшириха и тя отново облиза устните си...
    - Имаш ли сама представа, какво правиш всъщност?! - попита Дончо.
    - По този предмет имам само шестици... - смело отреагира момичето, без да надига очи. - Отлично знам, какво правя! Не съм девственица...
   Хуят на Дончо съвсем се вкамени, защото Кремена започна да си играе с косъмчетата над чочката си...
    - Виж, аз наистина съм добра в това! - тя накрая спря да го гледа в слабините и го погледна в очите. - Освен това, бих направила всичко за теб...
   Момичето пристъпи напред и Дончо вече можеше почти да усети горещината, идваща от младото й тяло. Съвсем неочаквано, Кремена протегна ръка и хвана члена му през гащите с малките си пръсти!
    - Ооо... - в любовна еуфория тя приближи устни към неговите.
   Но Дончо засега не му беше до целувки. Вместо това, той хвана здраво малкото й телце:
    - Добре, прекрасна, малко курво! Сега ще се изчукаме като големи хора!
   Той я завъртя леко и я сложи да легне на земята. После малко грубо я накара да застане на четири крака, като дупето й остана вирнато във въздуха. Кремена потрепери от възторг, когато дочу, че Дончо разкопча ципа си...

  Новодошлият седна на одеялото, а погледът на Лили веднага падна върху подутината отпред на гащите му и тя преглътна нервно...
    - Минавам да огледам, дали всичко е наред в градината, госпожо... - произнесе Дончо непринудено. - Нашите работници и те понякога се събират тук и нямат никакъв навик да си изхвърлят боклуците после. Налага се да оправям след тях...
   От вниманието на Кремена не отбягна погледите, които майка й хвърляше към чатала на Дончо. Момичето стана и като хвана няколко сандвича и термоса с кафето, дръпна брат си за ръката: "Хайде да се разходим малко!" и след секунди двамата се скриха в храстите. По-далече обаче, двамата не отидоха. Избраха си удобна позиция и загледаха, какво се случва на полянката...
    - Знаех, че снощи беше в ъгъла, Лили! - произнесе Дончо, гледайки някъде във върховете на дърветата. Жената усети, как коленете й затреперват и го погледна въпросително. - Стори ми се, че беше доста възбудена, нали?! Чух дишането ти, а после те видях, като се прибра...
   Лили седеше като хипнотизирана и когато мъжът я придърпа към себе си, тя не направи и опит да се съпротивлява. Устните му покриха нейните в страстна целувка...
   В храстите Боби се стараеше да не се захили. Сестра му го ощипа по дупето, за да не се издаде, че са там.
    - Искам да видя, какво ще стане! - хихикаше Боби. - Хващам се на бас, че мама ей сега ще го наебе право на одеялото!
    - И аз се надявам, че ще стане така... - промърмори Кремена, след което разкопча ципа на гащите на брат си и освободи члена му. - Надявам се да стане така... само че не ни издавай и спри да се хилиш като идиот!
   Боби веднага млъкна, усещайки хватката на сестра си. Тя продължаваше жадно да следи за майка си и Дончо, а ръката й започна да се движи по хуя на момчето. А мъжът продължаваше да целува Лили, като ръката му се надигаше все по-нагоре по бедрото й, достигайки до слабините.
    - Оххх... моля те! - изохка Лили и се опита да отмести ръката му. - Не прави това! Моля те! Какво искаш от мен?!

 Лили почти навря главата си вътре, за да вижда още по-добре подскачащото дупе на дъщеря си и поклащащите се под него големи топки на сина си. Пръстите на ръката й намериха клитора и се заеха да удовлетворяват глада за ласки на слабините й.
    - Боби... страхотно е! - Кремена постепенно забързваше движенията си и усещаше, как членът на брат й запълва докрай цялото й влагалище. - Хуят ти е целият в мен, миличък!
   Горещата й шунда го поемаше до дъно и сякаш се разтягаше под напора му. Боби само лежеше отдолу и почти не се движеше, а само се наслаждаваше на усещането. Звуците от учестилото се дишане и на двамата идваше да подскаже на Лили, че децата й са близо до финала.
    - Аа...ххх... колко е хубаво! - стенеше момичето и все по-здраво се насаждаше отгоре. - Хуят ти ме ебе така хубаво! Мога да го усетя, как пулсира в мен! Ооо...уфххх... Струва ми се, че топките се е събрала много, много сперма!
   Пред очите на Лили момчето здраво разтваряше с ръце дупето на сестра си. Видът на малкото анусче на момичето  накара Лили да стисне до болка зърната на гърдите си. Другата й ръка продължаваше да масажира клитора и срамните устни.
    - Мамка му, това е! Свършвам! - извика Кремена.
    - Аз... Аз също! - изстена в отговор Боби и се притисна още по-плътно до сестра си, сякаш искаше да влезе целия в нея.
    - О...оххх... Усещам те, Боби! Усещам, как спермата ти се излива в мен!!!
    - Аз също! Усещам, как путката ти ме стиска!

     - Сега и твоят ще се види, лайно такова! - Кремена се хвърли към него и двамата заедно паднаха на пода.
    "Ой-ё...ёй!...", Лили замря, наблюдавайки ги и внезапно усети познатите позиви между краката си. Кремена и Боби се търкулнаха няколко пъти и накрая момчето беше притиснато по гръб. Хубавото дупе на момичето беше изпъкнало през дупката в плат и беше зачервено от търкалянето. Кремена се опитваше да разкопчее копчето на дънките на брат си, за да му ги свали, а той се дърпаше и продължаваше да се залива от смях. Накрая тя успя, хвана с две ръце дънките му и с все сила ги дръпна надолу.
   Лили гледаше, как бельото на сина й се показа и помисли, че трябва да спре тази дивотия...
   И точно тогава двете деца изведнъж притихнаха. Боби престана да се хили и да се дърпа, а Кремена седеше отгоре му и като хипнотизирана гледаше, как под боксерките на брат й се очертаваше възбуденият му член, който си беше с доста солиден размер и видимо пулсираше! Освен това, там, където беше главичката му, върху гащите се забелязваше някакво малко влажно петънце...
   Възмутена, без да каже дори и дума, Кремена леко плесна с ръка нагло надигналият се член, но момчето само едва не се захили отново на това. Явно подобни неща само му харесваха.
    - Сега вече ми е ясно, защо момичетата в училище казват, че си маниак! Виждам защо!
    - Да, но не е заради това, което виждаш...
    - Ми кажи ми защо?!
   Лили стоеше и слушаше. Тонът на децата й отново беше станал шеговит, а тя не можеше да отмести поглед от стърчащият под гащите член на сина си!

   В хола вече беше пооправено и цареше пълен порядък. Седнахме и започнах да разказвам на Свилен за нещата, които правехме с мама, но той продължаваше да ме гледа невярващо. След малко на вратата се почука. Двамата с домакина излязохме в коридора и когато той отвори, на лицето му се изписа огромна изненада - на прага стоеше мама.
    — Здравей, Свилене. Приемаш ли гости?
    — Здравей лельо Лили... Заповядай!
   Мама направи крачка към него и го целуна по бузата:
    — Вежливостта е прекрасно нещо. С твое позволение няма да си събувам обувките...
   Влязохме в стаята, мама, както винаги, изглеждаше потресаващо. Беше с лятна рокля подчертаваща достойнствата на чудесната й фигура. На краката - червени обувки на висок ток и черни чорапи. Свилен я гледаше с ококорени очи. Застана зад нея и се загледа в дупето й, може би се опитваше да разбере, има ли бельо. Нямаше как да разбере, заради това аз я прегърнах и започнах да я целувам, а тя ми отговаряше, като навираше езика си в устата ми. Прокарах ръка по гърба й и стиснах дупето й. И моят член и този на Свилен, вече стърчаха, а дишането на мама беше тежко и възбудено. Надигнах бавно роклята й, докато дупето й не се показа пред домакина ни. Той ни гледаше като омагьосан. Повиках го с ръка и той след секунда вече се беше притиснал отзад до майка ми и целуваше шията й...
   Дръпнах се малко встрани, за да видя по-добре тази картина. Майка ми веднага се обърна към Свилен, прегърна го с една ръка, а с другата бръкна в гащите му и напипа инструмента му. Целуваха се, а ръцете на приятелчето ми стискаха здраво маминото дупе.
    — Мамче, не ти ли е горещо?
   Тя грациозно се освободи от Свиленовата прегръдка и бързо съблече роклята си.
    — А вие двамата докога ще криете от мен красавците си?! Вече тека като река, не мога повече!
   След секунда и двамата с приятелчето ми вече бяхме голи. Мама стоеше пред нас - с черен сутиен, черни чорапи и обувки на висок ток. Ръката й се плъзна към гладко избръснатите й слабини и пръстите разтвориха влагалището й. Погледът й премина по членовете й на двама ни, след което се надигна към мен. Приближих се и разкопчах сутиена й, при което гърдите й се оказаха в ръцете ми, а хуят ми се допираше до дупето й. Свилен стоеше пред нея, зачервен от възбуда и леко галеше инструмента си.
    — Как го искаш? - попитах я.
    — В дупето, Ванка, моля те...
    — Хайде, Свилка, действай! Ти си тук главният специалист по анален секс!
   Мама се наведе над масата, а аз застанах до нея и разтворих дупето й колкото се може по-широко. Анусът й блестеше от смазка, която тя предвидливо си беше сложила. Домакинът застана зад нея и внимателно започна да прониква в малкото отверстие. Зрелището беше фантастично! "Давай, Свилка! Това не е моето дупе, няма нужда да си толкова внимателен" - засмях се аз.
   Мама сама хвана полу-кълбата си и ги разтвори още по-широко, а Свилен явно стана още по-смел и натисна по-силно. В началото влезе само главата му, от което мама изохка, но постепенно членът влезе до дъно. Тук вече мама започна да охка и пъшка с цяло гърло, ръцете й стиснаха края на масата. Приятелят ми започна да я чука мощно и бързо, а аз гледах като хипнотизиран, как здравият му хуй се движи в дупенцето на майка ми.
    — Да, още... Да! Наеби ме, както си трябва! Ааааааа... Още! Още! Супер е, супеер! Оооооой!...

Докато мама беше в банята, аз извадих бутилка с вино и налях по чашите. Когато тя излезе от банята, загърната с кърпата си, ме целуна с онази нейна целувка, от която дъхът ми секва. Аз също си взех душ, а когато се върнах, мама седеше на спалнята си и си правеше маникюр. Попита ме, какво е искал Свилен и аз отвърнах, че иска утре да намина през тях. Мама се усмихна, явно му било харесало да ме чука отзад. Поиска да си смъкна гащите и да се наведа, за да види, как съм отзад след като са ме чукали. Когато изпълних желанието й и разтворих бузи, членът ми отново започна да се надига. Мама огледа добре и предложи да ме намаже с крем, за да може да утре всичко да е съвсем добре. Попита ме, искам ли и сам да отида у Свилен утре и аз, без да се замислям, казах да. Самата мисъл ме възбуди силно и членът ми щръкна в цял ръст.
   Мама свали презрамките на нощничката си и я свали до кръста, оголвайки гърдите си. Членът ми почти веднага се оказа отново в устата й. Този път и не мислех да се въздържам дълго, а и видът на гърдите й, които се поклащаха, хуят ми, който се движеше в устата й и звуците, които се чуваха при всичко това, бяха толкова приятни, че и да исках, нямаше как да се сдържа много. Увеличавах бързо амплитудата на проникване, а ръцете ми мачкаха мамините цици. от това, как стърчаха зърната й, разбрах, че и тя е не по-малко възбудена от мен. И ето, че тя ме хвана за дупето, разтвори го и единият й пръст почти проникна в него. Двамата почти едновременно застенахме силно от наслада и оргазмите ни се сляха сякаш в един общ. Спермата ми отново се изстреля в устата й, но този път нито капка не потече навън. Ето това си беше истинско изсмукване! След като го осмука хубаво, мама целуна звучно главичката му, а после оправи нощницата си и се облегна назад. "Никога досега не бях свършвала, само като правя минет! Обожавам члена ти, а и спермата ти е толкова сладка! Но чакай да те питам... Казваш, че на Свилен му е голям, а? Не си му казвал за нас, нали?! Но мисля, че на него можеш да му кажеш... Всъщност, както решиш. Доколкото знам и той шпионира майка си, както ти мен... Хайде сега да спим. Утре ще си говорим повече... 

   — Мамо, искам те!
    — И аз, миличък! -  аз погалих дупето й, а след това започнах да й надигам роклята. Бедрата й се откриха и след тях белоснжните й гащички. С още едно движение надигнах роклята й до кръста.
    — Свали си ги сама... — направих крачка назад. Да, точно това исках да видя, как мама сама си сваля гащите, откривайки прекрасното си дупе! Бельото й след секунда увисна на храстите, а тя отново надигна роклята си и се обърна към мен. Аз си свалих дънките, под които нямах нищо и чак тогава съобразих, че не съм взел смазка за анален секс. Казах на мама това, а тя се засмя в отговор:
    — Ще ти стигне и слюнка. Аз ще те олижа теб, а ти мен... - тя коленичи пред мен и обилно наплюнчи член ами, като го налапа само няколко пъти. След това се наведе и разтвори дупето си с ръце. Зрелището беше чудесно. Разтворените и леко свити в коленете крака, а и без това не много малкото й дупе в тази поза изглеждаше още по-голямо, приоткритите срамни устни, заветното кафяво отверстие. След секунда вече бях зад нея и я лижех старателно, стараейки се да оставя възможно най-много слюнка върху ануса й. Накрая се изправи и прокарах няколко пъти главичката си по него и внимателно натиснах.
    — Не се бой да ми причиниш малко болка, момчето ми! Това ще ми хареса...
   И аз натиснах по-силно и успях да преодолея съпротивлението на сфинктерът й. Първо влезе главичката и после с внимателни движения го вкарах до дъно. Мама се хвана здраво за дървото пред нея, а аз я хванах за бедрата и започнах бавно да се движа напред-назад. След няколко движения тя застена:

  Сърцето ми биеше учестено. Сега щяха да ме чукат! Но най-интересното беше, че сам бях уверен, че това ще ми хареса, но все пак размерът на хуя му малко ме плашеше... Ох, да знаеше мама, какво ще ми се случи след малко... Да можеше да ме види! — премина в главата ми и тази мисъл, странно защо, ме възбуди още повече! Станах, обърнах се с гръб към него, наведох се и сам разтворих с ръце полу-кълбата си!
    — Хайде, направи го! Но, моля те, внимавай! Притеснява ме, че ти е малко голям!
    — Значи си съгласен?! Постой малко така, постой... Лелее, супер! Ама ко дупе имаш, само за хуй! Разтвори още, че да го смажа малко. Не се бой, ще внимавам и ще ти хареса. - усетих, как смазва ануса ми, след което започна да го масажира с кръгови движения, прониквайки все по-навътре. нямаше никаква болка, само приятно усещане... — Легни и се разтвори добре! — и аз усетих, как главичката му натиска задното ми отверстие и бавно се вмъква в него. — Отпусни се! Точно така... Виж, колко е хубаво... Така... така... — хуят му проникваше все по-дълбоко, при което го изваждаше леко и пак натискаше навътре. Диханието ми сякаш прекъсваше за момент, но болка все още нямаше, дори обратно - с всеки тласък ставаше все по приятно. Ето, че усетих, как топките му опряха до бузите ми. Движенията му станаха по-бързи и уверени. Когато спермата му се изля в мен, изпитах такава наслада, че едва не свърших заедно с него.
   Когато се прибрах у дома, мама вече беше сготвила и ме чакаше на масата. Докато седнах и тя започна:
    — Нали ти обещах, че вече можеш да правиш с мен, каквото си поискаш и когато си поискаш...  Помни само, че и аз си имам своите си желания... Ще искаш ли нещо тази вечер?
   От изобилието на нови усещания от този ден, едва ли не ми се въртеше главата. Членът ми отново стърчеше, само от едните думи на майка ми. След секса със Свилен анусът ми малко ме наболяваше, но съвсем леко. Макар, че бях взел душ, усещах, че боксерките ми са леко мокри отзад, явно спермата му беше изтекла от дупето ми. Сега не знаех, какво да кажа, исках всичко и всякак! Виждайки замислената ми физиономия, мама се приближи и ме целуна:
    — Само кажи, какво искаш! Ако поискаш да се съблека - ще се съблека... Ако кажеш да ти духам, ще ти духам...
    — Полижи ми дупето! - казах й, сякаш неочаквано и за себе си.
    — Да, мили, да! Ела на леглото и свали тея панталони! — тя положи възглавница на средата на леглото. — Легни по корем, за да ти е удобно. - и почти веднага, след като ръцете й разтвориха дупето ми, езикът й се докосна до ануса. също така почти веднага дочух удивеният й глас: — Ваньо, това не може да е грешка! Тук имаш сперма! а и дупето ти е такова зачервено... Да не те е чукал някой?! беше у свилен, той ли беше?!

 Баща ми се прибра за седмица, за да поздрави мен и мама за рождените ни дни, които бяха на една и съща дата и да ни донесе подаръците. Поканихме гости, почерпихме се, получихме още подаръци... И в един момент, когато се случихме с мама, която вече беше доста почерпена, насаме в кухнята, тя се притисна до мен, пожела ми честит празник и така ме целуна по устните, че чак главата ми се завъртя!
    — Нашият с теб празник тепърва предстои! Потърпи малко и ще се заема с теб... И с него... — и прокара ръка по членът ми, който беше готов да ми сцепи дънките.
   За да се поуспокоя малко, излязох на улицата. Сега вече точно знаех, че животът ми се беше променил. Често казано, аз и сам не знаех, какво искам и какво очаквам. Нямах почти никакъв сексуален опит, но възбудата ми беше просто невероятна. Мама... Най-прекрасната жена от всички, които бях виждал! Моята мама!..
   След ден-два баща ми отново замина на път и малко след като го изпратихме, мама просто ми каза:
    — Ела в спалнята ми довечера в 9, ок? И не закъснявай! Ще те чакам!
   ... Едва изчаках да стане девет часа, толкова много нямах търпение. Седях навън сам в парка и просто чаках да стане време, като си припомнях всяка предишна мамина дума, всяко движение, всяко докосване... Когато се прибрах, срещнах мама в коридора:
    — Иди, приведи се  в ред, вземи душ и ела. Всичко е готово...
   В спалнята цареше полу-мрак, щорите бяха затворени, светеше само нощната лампа. Мама беше облечена в червена рокля и обувки на токчета. Не можех да откъсна поглед от нея!
    — Седни и налей по чаша вино! Искам да поговоря с теб за нещо! Не ме прекъсвай и не се притеснявай за нищо! Давай да вдигнем наздравица за нас! Мило мое момче, аз много те обичам! И може би няма друга жена на света, която да те познава по-добре от мен! Даже няма да питам, защото прекрасно знам, че ти отдавна гледаш на мен не само като на твоя майка, но и на жена... заради това, като за начало ще си сваля тая рокля. Ще остана гола, както на теб ти харесва да ме виждаш... Аз и сама искам това и съм готова... — тя съблече роклята си през главата и разпусна косите си. — Ето, миличък, сега можеш да гледаш на спокойствие! Не се смущавай, всичко е наред...
   Мама стоеше пред мен и се усмихваше. Мислите се гонеха в главата ми, а членът стърчеше като кол.

Страница 4 от 19
Joomla 1.5 Template

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.