ИНЦЕСТ

ИНЦЕСТ (273)


   За малко в мен избухна ревност, но почти веднага угасна, щом си помислих за леля Надя. Нямах съмнения, че ще я чукам и тази вечер... При пристигането ни вече всички се бяха събрали, включително и баща ми. Братята почти веднага подхванаха жена ми и я понесоха към спалнята, а аз обмених само няколко думи с другите и след минута тръгнах след тях. Още на пода в коридора видях роклята на Кристина, а до вратата - гащичките й. "Нямаше изобщо смисъл да ги слага" — помислих си, докато ги прибирах в джоба си.
   Жена ми лежеше напречно на леглото, явно както беше седнала на края, така и я бяха сложили да легне. Върху нея, в позиция 69 се беше разположил Денис и старателно обработваше с език слабините й. Енчо стоеше коленичил между краката й и чакаше, кога брат му ще му освободи място. Денис надигна глава и си пое дъх, след което разтвори с пръсти срамните устни на жена ми. Главата на члена разтвори още повече входа на вагината и потъна в нея. Изпод Денис се разнесе приглушеният стон на Криси. Младежът стана, а аз заех привичното си място на канапето.
   Денис подаде члена си в устата на Кристина, а Енчо се беше надвесил напред и я чукаше отривисто в максимално достъпното влагалище. Когато той свърши, мястото му беше заето от брат му, а аз станах и излязох от стаята, защото усетих, как членът ми започна да се надига. Може би, докато баща ми и чичо си говореха в кухнята, Надя щеше да улови намеците ми и да се усамоти с мен в другата спалня...
   Не ми провървя. Тримата бяха в спалнята, където двамата мъже се събличаха, а леля ги гледаше спокойно.
    — Какво, наш ред ли е? — попита татко.
    — Почти. Вторият свършваше. Май ще трябва да ходите...
   Чичо Сашо се приближи до жена си, поклащайки с ръка члена си:
    — Наде, помогни да го вдигна!
   Надя без всякакво притеснение го налапа и скоро мекият инструмент се втвърди и се изправи.
    — Отивай! — бутна го тя, когато реши, че е достатъчно готов.
   Чичо излезе, а към леля се приближи баща ми:
    — Наде, а на мен може ли?
   Леля ме погледна, после погледна вратата и пое в уста члена на татко. За разлика от чичо, на него си му стърчеше доста добре и той просто се наслаждаваше на свирката. Леля го гледаше в очите и движеше устни по ствола, докато пръстите й галеха топките му. И на трима ни ни беше ясно, че от това нямаше нужда, а просто случващото се харесваше и на двамата. Щом може за него, значи може и за мен - помислих си.

 Отместих скръстените си отпред ръце и показах издутината.
    — А-а-а... На теб това наистина ти харесва, нали?!
    — Оф, как да ти кажа... Едни такива смесени чувства... Хем ревност, хем възбуда. И още нещо, не мога да разбера какво... Пък Кристина изпитва оргазъм след оргазъм, а аз седя като идиот... - сякаш в потвърждение на думите ми откъм спалнята се чуха удовлетворените стонове на жена ми.
    — Ами с това точно ей сега ще се справим... А Сашо там ли е? — леля се изправи.
    — Там е. Седи и гледа... А момчетата, навярно, се изреждат за втори път.
   Тя дойде до мен:
    — Давай го!
   Членът съвсем се напрегна от докосването й, аз се приготвих за нова свирка.
    — Хубаво, щом оттатък се случват такива неща... За да не ти е така обидно...
   Тя се обърна и надигна роклята си, след което си свали и бикините:
    — Давай по-набързо, докато не е дошъл някой!
   Леля винаги беше изглеждала доста сексапилна. Беше значително по-млада от чичо, имаше отлична фигура, с което предизвикваше едни недобри мисли у всички. А сега, в това положение, с представено пред мен голо дупе... Вкарах члена си така, сякаш исках да я пронижа цялата и тя изохка през зъби.
   Започнах да я чукам, като се любувах на това, как се поклаща дупето й при всеки мой тласък. Леля се опиташе да ме изпразни по-бързо, свивайки мускулите на влагалището си и правейки насрещни движения и тихо постенваше. Стараех се от цялата си душа и май и да влезеше някой при нас, едва ли щях да успея да спра. За щастие, не се наложи и накрая успешно се избавих от кипящата в мен сперма. Надя закри с ръка слабините си и побягна към банята, а аз се отправих обратно в спалнята.
   Там, както стана ясно, още нищо не беше завършило. Кристина все така си стоеше на четири крака, зад нея стоеше Енчо, а пред нея Денис, който просто си я чукаше в устата! прииска ми се да кажа , че така не сме се разбирали, но так сякаш отгатна мислите ми и започна пръв да се оправдава:
    — Тя сама се съгласи! Не е, каквото си мислиш, а е за да ми се вдигне по-бързо. За да можем да минем по още веднъж, че да има по-голям шанс...

  Чичо ми засумтя, вкара члена си за последно и замря. Почака малко, докато всичката сперма се окаже в жена ми и слезе от нея.
    — Това е. — съобщи той. — Да викам ли Стоян? Или да си почине малко?
    — Викай го... — със слаб глас поиска Кристина.
    — Сашо... — спря го Надя. — Слушай... А ако и на Стоян не му стане?
    — И к'во? А какво общо имам с това?
   Леля чакаше. Мъжът й помисли малко, като явно в главата си разигра някакъв спор между двамата и накрая махна с ръка:
    — Хубаво. ако има нужда, помогни и на него.
   Татко се позабави, но дойде без гащи и за разлика от брат си, с отлична ерекция. Помощ не му трябваше и без да поглежда към нас, се отправи директно към леглото. Кристина мълчаливо потрепери, при първоначалното проникване на дебелият член по цялата му дължина. Гърдите й, оказали се пред очите на баща ми, веднага бяха хванати и дебелите му пръсти заиграха със зърната им. Креватът ритмично се поклащаше, невидимият за мен член е се движеше във влагалището на Кристина. Внезапно осъзнах, че тази гледка ме възбужда!
    — Хайде, тук няма нищо за гледане! — дръпна ме леля Надя.
   Може би можех да стана веднага, но навярно щях да изглеждам кофти, с подутина на слабините си. Почаках малко, после бавно станах, като успях поне малко да замаскирам ерекцията си. хвърлих последен поглед към баща ми, поклащащ се между пухкавите бедра на жена ми и излязох. Последвах леля към кухнята, като пътьом хвърлих око към терасата на другата спалня, където чичо замислено пушеше цигара.

Когато момичето докосна устни члена, той почти веднага започна да запълва със сперма устата й, толкова силно беше възбуден. Вики гълташе и смучеше, стараейки се да не изпусне и капка. Мария седеше до тях и дишаше възбудено, а пръстите й се движеха по клитора й. Когато всичко свърши, в стаята неочаквано влезе бащата на двете момичета.
    — Сашо, — сериозно заявил таткото. — С двете ми момичета отдавна практикуваме орален секс и аз много бих искал точно ти да и научиш на любов...
    — Но аз... Аз никога не съм... — запелтечи младежът.
    — Няма нищо, те двете също са девственици. Аз ще ви помогна...
   Под ръководството на таткото Сашо и Вики заеха нужната поза. Тя лежеше отдолу, потреперваща от очакване, а младежът се наместваше върху нея, при което главичката на члена беше точно на входа на влагалището. Вики тихо изохка, когато членът се вмъкна до половината.
    — Така, правилно, продължавай, — хрипливо заяви домакинът. Младежът надигна глава и видя, че и той не стои без работа. Русата глава на Мария се движеше ритмично с членът на таткото в устата си. Мляскащите звуци се разнасяха из цялата стая.
    Александър проникна още малко и усети гъвкавата преграда. Направи леко движение назад и след това със сила разкъса девствената ципа на момичето, карайки я да извика силно. Погледна таткото, но той просто пъшкаше, докато дъщеря му усилваше темпото, с което му правеше свирка.

 Погледнах в стаята и не повярвах на очите си. Съвършено голата Вика лежеше на леглото с широко разтворени крака, а между тях се беше разположила другата ми дъщеря и работеше с език между бедрата на сестра си. Видяното толкова ме шокира, че даже не се реши да се намесвам, а просто останах да си седя на вратата, вперил поглед в извиващата се Вики. Неочаквано тя отметна глава назад от удоволствие и широко отвори очи, при което ме видя. Но наистина интересно беше това, че тук тя не се опита да отблъсне сестра си, а напротив - застена още по-силно! Мария също надигна глава и когато ме видя, се надигна на колене. Вики веднага зае по-целомъдрена поза и произнесе спокойно:
    — Тате, защо така рано?!
    — Свърших работа по-рано... А вие... отдавна ли правите това?
    — Стига де, тате, нищо кой знае какво не е станало!
    — Но защо?! Мария все пак ти е сестра!
    — И какво толкова?!
    — Но...
   Не знаех, какво да кажа. Видяното дотолкова ме беше изумило, че седнах на края на леглото и се замислих.
   Голата Вики седеше съвсем до мен и неочаквано ме притисна до себе си, притискайки коремчето си до гърба ми. Мария не остана по-назад и също ме прегърна.
    — Но то никой няма и да разбере, нали?! Това ще е нашата малка тайна! - прошепна ми Вики.
    — Тате, това си е напълно нормално! Оралните ласки всъщност не са секс... А нещо като дружески целувки. - включи се и Мария.
   Вики неочаквано ме целуна по устните и мен това сякаш ме изгори. В нашето семейство нямахме традиция дори за здравей или за довиждане да се целуваме по бузите, а тук изведнъж - по устните. Погледнах я изумено, а в това време другата ми дъщеря докосна с малките си пръсти предницата на панталоните ми! Не можах да остана безучастен, скочих и като измърморих нещо, тръгнах към вратата.

 Очите й се отвориха широко, но изпълнена от желание, тя лизна още веднъж члена ми и след това се изправи. Прекрачи ме и започна бавно да се отпуска върху члена ми.
   Светкавица!
   Започна да се отпуска надолу, докато аз мачках гърдите й. Членът започна да прониква навътре, а пръстите ми напипаха входа на влагалището и проникнаха навътре в него. — О Боже, Дани! О боже... Колко е голям!  ООООЙЙ... ООхх... Дупето ми! Чукай ме! Да, искам те вътре! Да!!! Чукай дупето на майка си, да! - и тя започна сама да се движи отгоре ми...
  Светкавица!
    — О, Боже, надявам се, че сме заснели това! — успях да кажа и започнах да насаждам мама по дълбоко върху члена си, докато той не започна да изчезва целият в ануса й.
    — Ох...Членът на сина ми е в дупето ми! О, Боже мой... Еби ме! Еби ме в задника! Аз съм такава мръсна курва! Курвата на сина ми!
   Усещах, как топките ми искат да освободят товара си. — Сега ще свърша, мамо! Искам върху лицето и циците ти! - успях да кажа.
    — Да, направи го! - тя скочи от мен и застана на колене.
   Станах бързо и насочи члена си срещу лицето й, а тя хвана гърдите си и ги надигна. — Отвори си устата, мамо! — казах с хриплив глас, а тя изплези език.

Осмелих се и надявайки се, че номерът ще мине, помолих: — Мамо, а ще можеш ли да плъзнеш пръст между полу-кълбата си? Като еротичните модели...
   Тя ме погледна рязко с възможно най-строгия си поглед, но в това време ръката й се премети и пръстът й се оказа там, където я бях помолил. Членът ми подскочи в гащите ми. Застанах пак на колене, приближих се така малко и ... забелязах тъмно петно на прашките й между краката! Тя се беше възбудила???
   Осмелих се още: — Знаеш ли, мамо... Сутиенът ти и без това е прозрачен... Може ли да го свалиш, като за снимките?
   Тя бързо се изправи и ме погледна през рамо. Помисли малко... — Ок, но после ще изтриеш снимките, нали?! Ще е нашата тайна...
    — Разбира се, мамо! Обещавам!
   В слабините ми сякаш се разгоря огън, а членът ми стана твърд като камък. Мама изви ръце отзад и разкопча сутиена си, остави го да падне и прикри гърдите си с длани.
    — Това е подарък за рождения ти ден! — с нервна усмивка каза тя, след което се обърна и свали ръцете си. Гърдите й се оголиха, разкривайки зърната с кафеникав цвят, които стърчаха. Да, тя наистина беше възбудена! Сега можех да се опитам да мина на следващото ниво...

 Посетихме лекаря, който ни увери, че ако прекъснем "лечението" за един-два дни в седмицата, няма да се случи нищо фатално, макара и да не е много желателно. Семейният съвет се събра и по този повод реши, че съботите ще са нашият ден с Лора. Дъщеря ни тактично излезе от къщи още на сутринта, за да ни остави сами и жена ми почти ме изнасили още в коридора. След час ме накара да я изчукам в кухнята, а остатъка от деня го прекарахме в леглото. След всичкият този секс, за Ани остана малко сперма за на другия ден, но това май не беше най-страшното...
   Когато на сутринта влязох в стаята на малката, тя едва не се нахвърли на члена ми! Смучеше го с такова настървение, че на мен ми стана съвсем ясно - ежедневните процедури бяха станали за нея не необходимост, а някаква желана нужда! Толкова се беше пристрастила към това, че дори и един ден липса й се струваше много. Освен това, тази сутрин тя вече съвсем открито мастурбираше, докато ми правеше минет, без изобщо да се притеснява. продължи да го прави и след като бях вече свършил и почти на вратата отчетливо чух, как извика силно в оргазъм!
   Всичко това ме накара да се замисля доста и накрая трябваше да си призная, че явно и за двама ни всичко това е вече нещо повече от "лечение". С жена ми, разбира се, не се опитах да споделя това, но за себе си дадох клетва, че никога няма пръв да опитам да променя сексуалните си отношения с дъщеря ни.
   Но стана така, че първата крачка беше направена от Ани. Обикновено всичко ставаше така: влизах при нея, свалях си гащите и лягах напречно на леглото, като краката ми си оставаха спуснати на пода. Дъщеря ми сядаше на колене пред мен и се захващаше за работа. Но този ден тя беше не с обичайните си домашни дрехи, а само по гащички и някаква къса фланелка, през която отчетливо стърчаха зърната на гърдите й. Аз смъкнах гащите си и заех обичайната си поза.
    — Тате, струва ми се, че така не ти е удобно. Краката ти ще изтръпнат. Легни нормално...
   Опитах се да се убедя сам, че наистина така ще ми е по-удобно и изпълних желанието й. Ани зае позиция над мен, в поза 69, защото нямаше къде да легне в краката ми и устните й обхванаха члена ми. Дупето й беше точно пред лицето ми, виждах тънката полоса на гащичките й с мокрото петно върху тях.

 Идеята наистина беше безумна, но както и да го мислех, Лора беше права и оставаше само да уговорим дъщеря ни. Не знам, какво си говореха двете, но всичко отне май повече от половин час, през което време аз си лежах в леглото и очаквах резултата. Накрая, като сянка и със зачервено от вълнение лице, при мен влезе Анастасия.
    — Дъще? — успях само да кажа.
    — Не казвай нищо, тате! Мама ми обясни всичко. Готова съм...
   Тя се приближи и приседна на ръба на леглото.
    — Ти... Правила ли си го преди?
    — Само веднъж... — отвърна тя и се изчерви още по-силно. — Но не до край. Просто... малко с език и толкова.
    — Мисля, че ще се справим. Нали разбираш...
    — Тате, стига! Наистина те разбирам! Знам, че не ти е лесно, но хайде по-добре да започваме...
    — Добре, млъквам... — с разтреперени ръце смъкнах гащите си до коленете. — Ето...
    — Само си затвори очите, ОК?
    — Добре, мила...
   Затворих очи и се опитах да се отпусна. В началото до бедрата ми се докоснаха косите на дъщеря ми, а след това устните й обхванаха главичката на члена. Но се случи нещо непридвидимо. Видимо заради стреса или нещо друго, членът ми не искаше да оживее. Усещах, как се стараеше Ани, но нищо не помагаше. Членът ми все така си стоеше безучастен.
    — Извинявай! — не издържах и отворих очи. — Не мога! Не става!
   Дъщеря ми прекъсна занятието си и ме погледна. Стори ми се, че в погледа й се чете благодарност.
    — Тате, не се разстройвай. Разбирам, че не го искаш, а го правиш от необходимост и заради това е всичко...
    — Но аз искам да помогна!!!
    — Можем... да повикаме мама?!
   Лора явно беше седяла зад вратата, защото, докато я споменем и тя веднага се озова при нас. Бързо оцени обстановката и въздъхна тежко.
    — Ох, ама и вие сте едни... Нищо не можете без мен... Ани, обърни се!

 Ивка пък, цял следобед не се отделяше на повече от два-три метра от баща си. Беше ми интересно, как ли изглежда путето й сега, след като там е бил големият инструмент на чичо Стоян. Накрая, когато останах насаме с нея във водата, споделих въпросителните си.
    — Мога да ти покажа, ама къде? Мързи ме да ходя някъде далече.
    — Хайде ей там, във водата... - посочих аз недалеч, където нямаше никой.
   Отплувахме встрани, където нямаше никой, а водата ни беше до шията. Ивка свали долнището си и ме обгърна с крака. Членът ми изскочи сякаш сам от плувките ми и тя се отпусна върху него. В началото си помислих, че не съм уцелил, дотолкова баща й я беше разтегнал, но горещината на влагалището й, след хладната вода, ми даде да разбера, че съм в нея.
    — Охо! — учудих се.
    — Аха! — съгласи се тя. — Наистина му беше огромен. Едва не закрещях, когато ми го вкара в началото. Но пък после... — по лицето й се разтла  мечтателно изражение. — Ех, Вальо, няма как да ме разбереш...
   Вълните я караха да се поклаща върху члена ми и усещането беше такова... не мога да го предам с думи. Не точно пълноценен секс, а нещо като масаж на члена, поддържащ пълноценна възбуда. Можех да престроя така дълго време, още повече, че отстрани изглеждаше, като все едно, че просто си стоим един срещу друг, но накрая Мишо развали всичко.
    — Хей, и аз искам така! — обяви той, след като разбра, какво правим.
   Сестра му се прехвърли от моя член на неговия.
    — Не-не-не! — спрях ги аз обаче. — Стига, че почват да ни заглеждат! Хайде по-добре да вземем Рени и да ходим някъде...

Страница 1 от 20
Joomla 1.5 Template

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.